NL Magazines biedt verschillende mogelijkheden om onder andere uw bedrijf, dienst, product of vereniging onder de aandacht te brengen. 
Daarvoor hieronder een aantal tips zodat de keuze mogelijk makkelijker wordt.  

Banners aan de zijkant zijn ideaal voor starters, die een plek op de markt willen veroveren. Een opvallende banner zorgt dat uw naam bekender wordt. Dit hoeft niet gelijk omzet te generen. Het gaat dus om naamsbekendheid. Herkenning is hierbij het toverwoord. Voor lokale ondernemers (binnen een regio) is de duur van de campagne belangrijker dan de hoeveelheid websites. Voor regionale ondernemers is de afweging anders. Daarbij kan een campagne in een aantal aangrenzende regio's misschien meer opleveren. Natuurlijk hoe groot het bereik is, is afhankelijk van uw budget.
Campagne = afweging tussen aantal regio's en duur.

Banner in een artikel is interessanter voor een actie. Daarbij kunt u kiezen voor snelheid, spreiding  of onderwerp. Met snelheid wordt bedoeld een banner in 5 artikelen die zo snel mogelijk online staan. Er wordt dan niet naar het onderwerp gekeken. Spreiding betekent verdeeld over door u gekozen regio's. 
En de derde optie is onderwerp, u kiest een categorie die het meest overeenkomt met uw actie. Voordeel bij deze optie dat de doelgroep mogelijk interesse in uw actie heeft.

Een artikel (advertorial) is de beste manier om uw expertise te tonen. Betrouwbaarheid, kennis en kunde zijn kernwoorden.
Het verlengde hiervan is de video. 'Een beeld spreekt meer dan 1000 woorden'.

Een voorbeeld van een samengestelde campagne is: 1 maand banners aan de zijkant, Banner in artikel in 5 artikelen met hetzelfde onderwerp en afsluitend een artikel (advertorial). 

De (SEO) links met de kleine 60 px. banner zijn vooral bedoeld om de vindbaarheid van uw website te vergroten. Dit kunt u doen door gebruik te maken van ons netwerk van de regiowebsites, of links in artikelen te nemen die een gelijksoortig onderwerp hebben. Deze links zijn kwalitatieve links. Kwalitatieve links worden beter door Search Engines als Google beoordeeld.